preskoči na sadržaj

Osnovna škola Velika Mlaka

Školski odbor

Priloženi dokumenti:
Odluka br. 1.docx
Odluka br. 2.docx
Odluka br. 3.docx
Odluka br. 4.docx
Odluka br. 5.docx
Odluka br. 6.docx
Odluka br. 7.docx
Odluka br. 1 sa 2. sjednice SO.docx
Odluka br. 2 sa 2. sjednice +SO.docx
Odluka br. 3. sa 2. sjednice +SO.docx
Odluka br. 4 sa 2. sjednice +SO.docx
Odluka br. 1. sjednica 3.docx
Odluka br. 2. sjednica 3.docx
Odluka br. 3. sjednica 3.docx
Odluka br. 1 sa 4. sjednice.docx
Odluka br. 2 sa 4. sjednice.docx
Odluka br. 3 sa 4. sjednice.docx
Odluka br. 4 sa 4. sjednice.docx
Odluka br. 5 sa 4.sjednice.docx
Odluka br. 6 sa 4. sjednice.docx
Odluka br. 1. sa 5. sjednice.docx
Odluka br. 2 sa 5. sjednice.docx
Odluka br. 3 sa 5. sjednice.docx
Odluka br. 4 sa 5. sjednice.docx
Odluka br. 5 sa 5. sjednice.docx
Odluka br. 6. sa 5. sjednice.docx
Odluka br. 1. sa 6. sjednice.docx
Odluka br. 2 sa 6. sjednice.docx
Odluka br. 3 sa 6. sjednice.docx
Odluka br. 1. sa 7. sjednice SO.docx
Odluka br. 2. sa 7. sjednice SO.docx
Odluka br. 3. sa 7. sjednice SO.docx
Odluka br. 4 sa 7. sjednice SO.docx
Odluka br. 1. sa 8. sjednice SO.docx
Odluka br. 2. sa 8. sjednice SO.docx
Odluka br. 3 sa 8. sjednice SO.docx
Odluka br. 4 sa 8. sjednice SO.docx
Odluka br. 5 sa 8. sjednice SO.docx
Odluka br. 6 sa 8. sjednice SO.docx
Odluka br. 1 sa 9. sjednice SO.docx
Odluka br. 1. sa 11. sjednice SO.docx
Odluka br. 1. sa 12. sjednice SO.docx
Odluka br. 2 sa 12. sjednice SO.docx
Odluka br. 3 sa 12. sjednice SO.docx
Odluka br. 4 sa 12. sjednice SO.docx
Odluka br. 1. sa 13. sjednice +áO.docx
Odluka br. 2. sa 13. sjednice +áO.docx
Odluka br. 1. sa 14. sjednice +áO.docx
Odluka br. 2. sa 14. sjednice +áO.docx
Odluka br. 1. sa 15. sjednice +áO.docx
Odluka br. 2. sa 15. sjednice +áO.docx
Odluka br. 3. sa 15. sjednice +áO.docx
Odluka br. 1. sa 16. sjednice SO.docx
Odluka br. 2. sa 16. sjednice SO.docx
Odluka br. 3 sa 16. sjednice SO.docx
Odluka br. 1. sa 17 sjednice SO.docx
Odluka br. 2. sa 17. sjednice SO.docx
Odluka br. 1. sa 18 sjednice SO.docx
Odluka br. 2. sa 18 sjednice SO.docx
Odluka br. 3. sa 18 sjednice SO.docx
Odluka br. 1. sa 19 sjednice SO.docx
Odluka br. 2. sa 19 sjednice SO.docx
Odluka br. 3. sa 19 sjednice SO.docx
Odluka br. 4 sa 19 sjednice SO.docx
Odluka br. 5 sa 19 sjednice SO.docx
Odluka br. 6 sa 19 sjednice SO.docx
Odluka br. 1. sa 20 sjednice SO.docx
Odluka br. 2 sa 20 sjednice SO.docx
Odluka br. 1. sa 21 sjednice SO.docx
Odluka br. 2 sa 21 sjednice SO.docx
Odluka br. 3 sa 21 sjednice SO.docx
Odluka br. 4 sa 21 sjednice SO.docx
Odluka br. 5 sa 21 sjednice SO.docx
Odluka br. 6 sa 21 sjednice SO.docx
Odluka br. 7 sa 21 sjednice SO.docx
Odluka br. 8 sa 21sjednice SO.docx
Odluka br. 9 sa 21 sjednice SO.docx
Odluka br. 1. sa 22 sjednice SO.docx
Odluka br. 2 sa 22 sjednice SO.docx
Odluka br. 3 sa 22 sjednice SO.docx
Odluka br. 4 sa 22 sjednice SO.docx
Odluka br. 1. sa 23 sjednice SO.docx
Odluka br. 2 sa 23 sjednice SO.docx
Odluka br. 3 sa 23 sjednice SO.docx
Odluka br. 4 sa 23 sjednice SO.docx
Odluka br. 1. sa 24 sjednice SO.docx
Odluka br. 2 sa 24 sjednice SO.docx
Odluka br. 3 sa 24 sjednice SO.docx
Odluka br. 4 sa 24 sjednice SO.docx
Odluka br. 5 sa 24 sjednice SO.docx
Odluka br. 6 sa 24 sjednice SO.docx
Odluka br. 7 sa 24 sjednice SO.docx
Odluka br. 1. sa 25 sjednice SO.docx
Odluka br. 2. sa 25 sjednice SO.docx
Odluka br. 3. sa 25 sjednice SO.docx
Odluka br. 1. sa 26 sjednice SO.docx
Odluka br. 2. sa 26 sjednice SO.docx
Odluka br. 1. sa 27 sjednice SO.docx
Odluka br. 2. sa 27 sjednice SO.docx
Odluka br. 3. sa 27 sjednice SO.docx
Odluka br. 4. sa 27 sjednice SO.docx
Odluka br. 5. sa 27 sjednice SO.docx
Odluka br. 6. sa 27 sjednice SO.docx
Zapisnik sa 38. sjednice SO.docx
POZIV ZA 39. elektronicku sjednicu SO.docx
Poziv za 40. elektronicku sjednicu SO - 13.03.2020..docx
Poziv za 41. elektronicku sjednicu SO - 14.05.2020. (1).docx
Poziv za 42. elektronicku sjednicu SO - 10.7.2020..docx
Poziv za 43. sjednicu Skolskog odbora - 15.9.2020. (4).docx
Poziv za 44. elektronicku sjednicu SO - 7.10.2020..docx
Poziv za 45. elektronicku sjednicu SO - 22.10.2020..docx
Poziv za 46. elektronicku sjednicu SO - 4.11.2020..docx
Poziv za 47. elektronicku sjednicu Skolskog odbora OS Velika Mlaka - 7.1.2021..docx
Odluke s 39. elektronicke sjednice Skolskog odbora.docx
Odluke s 40. elektronicke sjednice Skolskog odbora.docx
Odluke s 41. elektronicke sjednice Skolskog odbora.docx
Odluke s 42. elektronicke sjednice Skolskog odbora.docx
Odluke s 43. sjednice Skolskog odbora.docx
Odluke s 44. elektronicke sjednice Skolskog odbora (1).docx
Odluke s 45. elektronicke sjednice Skolskog odbora.docx
Odluke s 46. elektronicke sjednice Skolskog odbora.docx
Odluke s 47. sjednice Skolskog odbora odrzane 7.1.2021..docx
POZIV ZA 48. ELEKTRONICKU SJEDNICU SKOLSKOG ODBORA OS VELIKA MLAKA (1).docx
Odluke s 48. elektornicke sjednice Skolskog odbora odrzane 21.01.2021..docx
POZIV ZA 49. SJEDNICU SKOLSKOG ODBORA OS VELIKA MLAKA - 25.02.2021..docx
Poziv 8.sjednica SO.pdf
Zapisnik 8.sjednica SO.pdf
POZIV ZA 11.SJEDNICU SKOLSKOG ODBORA OS VELIKA MLAKA - 11.02.2022..docx
Zapisnik s 11. elektornicke sjednice Skolskog odbora.docx
POZIV ZA 12.SJEDNICU SKOLSKOG ODBORA OS VELIKA MLAKA - 11.02.2022..docx
Zapisnik s 12. elektornicke sjednice Skolskog odbora odrzane 11.03.2022..docx
POZIV ZA 13.SJEDNICU SKOLSKOG ODBORA OS VELIKA MLAKA - 28.03.2022..docx
Zapisnik s 13. elektornicke sjednice Skolskog odbora odrzane 28.03.2022..docx
POZIV ZA 14. TELEFONSKUSJEDNICU SKOLSKOG ODBORA OS VELIKA MLAKA.docx
Zapisnik s 14. sjednice Skolskog odbora odrzane 18.06.2021..docx
POZIV ZA 15. TELEFONSKUSJEDNICU SKOLSKOG ODBORA OS VELIKA MLAKA.docx
Zapisnik s 15. elektornicke sjednice Skolskog odbora odrzane 2.6.2022..docx
Zapisnik s 16. elektornicke sjednice Skolskog odbora.docx
Zapisnik sa 17. sjednice Skolskog odbora.docx
Zapisnik sa 18. elektornicke sjednice Skolskog odbora.docx
Zapisnik sa 19. elektornicke sjednice Skolskog odbora.docx
Zapisnik sa 20. elektornicke sjednice Skolskog odbora.docx
POZIV ZA 21.SJEDNICU SKOLSKOG ODBORA OS VELIKA MLAKA.docx
Zapisnik sa 21. sjednice Skolskog odbora.docx
POZIV ZA 22. ELEKTRONICKU SJEDNICU SKOLSKOG ODBORA OS VELIKA MLAKA.docx
Zapisnik sa 22. elektornicke sjednice Skolskog odbora.docx
POZIV ZA 23. ELEKTRONICKU SJEDNICU SKOLSKOG ODBORA OS VELIKA MLAKA.docx
Zapisnik sa 23. elektornicke sjednice Skolskog odbora.docx
POZIV ZA 24. ELEKTRONICKU SJEDNICU SKOLSKOG ODBORA OS VELIKA MLAKA.docx
Zapisnik sa 24. elektornicke sjednice Skolskog odbora.docx
POZIV ZA 25. ELEKTRONICKU SJEDNICU SKOLSKOG ODBORA OS VELIKA MLAKA.docx
Zapisnik sa 25. elektornicke sjednice Skolskog odbora.docx
ODLUKA O RASPISIVANJU NATJECAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA-RAVNATELJICE OSNOVNE SKOLE VELIKA MLAKA.pdf
POZIV ZA 26. ELEKTRONICKU SJEDNICU SKOLSKOG ODBORA OS VELIKA MLAKA - 2.3.2023..docx
Zapisnik sa 26. elektornicke sjednice Skolskog odbora.docx
POZIV ZA 27. ELEKTRONICKU SJEDNICU SKOLSKOG ODBORA OS VELIKA MLAKA.docx
Zapisnik sa 27. elektornicke sjednice Skolskog odbora.docx
POZIV ZA 28. SJEDNICU SKOLSKOG ODBORA OS VELIKA MLAKA.docx
Zapisnik sa 28. sjednice Skolskog odbora.docx
POZIV ZA 29. SJEDNICU SKOLSKOG ODBORA OS VELIKA MLAKA.docx
Zapisnik sa 29. elektornicke sjednice Skolskog odbora.docx
POZIV ZA 30. SJEDNICU SKOLSKOG ODBORA OS VELIKA MLAKA.docx
Zapisnik sa 30. elektornicke sjednice Skolskog odbora.docx
POZIV ZA 31. ELEKTRONICKU SJEDNICU SKOLSKOG ODBORA OS VELIKA MLAKA - 1.9.2023..docx
Zapisnik sa 31. elektornicke sjednice Skolskog odbora - 1.9.2023..docx
POZIV ZA 32. SJEDNICU SKOLSKOG ODBORA OS VELIKA MLAKA - 8.9.2023..docx
Zapisnik sa 32. sjednice Skolskog odbora - 8.9.2023..docx
POZIV ZA 33. SJEDNICU SKOLSKOG ODBORA OS VELIKA MLAKA - 20.9.2023..docx
Zapisnik sa 33. sjednice Skolskog odbora (1).docx
POZIV ZA 34. SJEDNICU SKOLSKOG ODBORA OS VELIKA MLAKA - 6.10.2023..docx
Zapisnik sa 34. sjednice Skolskog odbora.docx
POZIV ZA 37. SJEDNICU SKOLSKOG ODBORA OS VELIKA MLAKA -16.11.2023. (1).docx
Zapisnik sa 37. sjednice Skolskog odbora 16.11.2023..doc
POZIV ZA 36. SJEDNICU SKOLSKOG ODBORA OS VELIKA MLAKA -23.10.2023..docx
Zapisnik sa 36. sjednice Skolskog odbora 23.10.2023..doc
POZIV ZA 38. ELEKTRONICKU SJEDNICU SKOLSKOG ODBORA OS VELIKA MLAKA - 20.12.2023..docx
Zapisnik sa 38. elektronicke sjednice Skolskog odbora 20.12.2023..doc
POZIV ZA 43. SJEDNICU SKOLSKOG ODBORA OS VELIKA MLAKA - 18.04.2024..docx


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
 

Kalendar
« Travanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Prikazani događaji

Anketa
Izgled mrežne stranice škole bolji jeForum
Korisni linkovi
 

 

CMS za škole logo
Osnovna škola Velika Mlaka / Brune Bušića 7, HR-10408 Velika Mlaka / www.os-velika-mlaka.skole.hr / ured@os-velika-mlaka.skole.hr
preskoči na navigaciju