preskoči na sadržaj

Osnovna škola Velika Mlaka

Kiko i ruka

Kampanja Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecomJEDNO od PETero djece žrtva je seksualnog nasilja. To dijete treba 
pomoć. VI možete biti osoba koja će mu pomoći.

Seksualno nasilje nad djecom može imati različite oblike uključujući 
seksualno zlostavljanje u obitelji, dječju pornografiju i 
prostituciju, namjerno dovođenje djeteta u situaciju da gleda 
seksualno zlostavljanje ili seksualne aktivnosti, vrbovanje djeteta za 
seksualne svrhe preko interneta.

JEDNO od PETero djece žrtva je seksualnog nasilja. To dijete je 
slomljeno pod teretom zastrašujuće tajne. VI možete biti osoba koja će 
ga poslušati i pomoći mu.

U velikoj većini slučajeva zlostavljač djeteta je netko koga ono 
poznaje ili kome vjeruje. Seksualno zlostavljana djeca često se 
povlače u sebe jer osjećaju sram, krivnju i strah. Neka djeca žrtve su 
toliko malena da ne shvaćaju što im se događa. Moramo osigurati da 
djeca znaju kako i gdje potražiti pomoć, a mi moramo biti spremni 
pružiti im je.

JEDNO od PETero djece žrtva je seksualnog nasilja. Ta djeca su 
izgubljena. VI možete biti osoba koja će im pokazati pravi smjer.

Djeca žrtve seksualnog nasilja trpe mnogo više od same nedopustive 
povrede njihovog tjelesnog integriteta: ono utječe na njihovo mentalno 
zdravlje te uništava povjerenje prema odraslima. Djeca žrtve 
seksualnog nasilja imaju pravo na odgovarajuću psihološku i medicinsku 
pomoć.Dostupni podaci govore kako je 1 od 5 djece u Europi žrtva neke vrste 
seksualnog nasilja. Procijenjeno je da je u 70% do 85% slučajeva 
zlostavljač netko koga dijete poznaje ili komu vjeruje. Seksualno 
nasilje nad djecom može imati različite oblike: seksualno 
zlostavljanje u obitelji, dječja pornografija i prostitucija, namjerno 
dovođenje djeteta u situaciju da gleda seksualno zlostavljanje ili 
seksualne aktivnosti, vrbovanje djeteta za seksualne svrhe preko 
interneta te seksualno napastovanje od strane vršnjaka.

Kampanja JEDNO od PET ima dva glavna cilja:

daljnje potpisivanje, ratifikacija i provedba Konvencije Vijeća Europe 
o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja
  pružanje znanja i praktičnih rješenja za sprječavanje i 
prijavljivanje seksualnog nasilja nad djecom djeci, njihovim 
obiteljima/skrbnicima i društvu, a time i podizanje razine svijesti o 
razmjerima seksualnog nasilja nad djecom.
Poučite dijete Pravilu donjeg rublja!

Jedno od petero djece žrtva je seksualnog nasilja, uključujući 
seksualno zlostavljanje.

Vi možete spriječiti da se to dogodi vašem djetetu.

Poučite dijete Pravilu donjeg rublja.

Pravilo donjeg rublja

Pravilo donjeg rublja jednostavne su smjernice koje roditeljima pomažu 
da djeci objasne gdje ih drugi ne smiju dodirivati, na koji način se 
ponašati i gdje potražiti pomoć.

Kako glasi Pravilo donjeg rublja? Jednostavno: druge osobe ne smiju 
dirati dijete po dijelovima tijela koji su obično prekriveni donjim 
rubljem, niti ono smije dirati druge u tim područjima.

Pravilo također pomaže objasniti djeci da njihovo tijelo pripada 
njima, da postoje dobre i loše tajne te dobri i loši dodiri.

Kako djecu poučiti Pravilu donjeg rublja?

Pravilo donjeg rublja osmišljeno je kako bi roditeljima i drugim 
osobama koje skrbe o djeci pomoglo započeti razgovor sa svojom djecom. 
Ono može biti vrlo praktično rješenje za sprječavanje seksualnog 
zlostavljanja.

Pravilo donjeg rublja čini 5 glavnih aspekata.

1. Tvoje tijelo je samo tvoje

Djeci treba objasniti da njihovo tijelo pripada samo njima te da ih 
nitko ne može dirati bez njihova dopuštenja. Otvorena i izravna 
komunikacija o seksualnosti i "intimnim dijelovima tijela" u ranoj 
dobi, uz korištenje ispravnih izraza za spolne organe i druge dijelove 
tijela, pomoći će djeci da shvate što nije dopušteno. Djeca imaju 
pravo odbiti poljubac ili dodir, čak i od osobe koju vole. Djecu treba 
naučiti reći odmah i jasno "Ne" nedopustivom tjelesnom kontaktu, 
odmaknuti se od nesigurne situacije i prijaviti događaj odrasloj osobi 
u koju imaju povjerenja. Važno je naglasiti da trebaju ustrajati dok 
ih se ne shvati ozbiljno.

U knjižici ruka uvijek pita Kika za dopuštenje prije nego što ga 
dodirne. Kiko daje dopuštenje za dodir. No, kada ga ruka želi 
dotaknuti u području donjeg rublja, Kiko poviče "Ne!". Roditelji ili 
druge osobe koje skrbe za djecu mogu iskoristiti ove rečenice kako bi 
objasnili djeci da u bilo kojem trenutku mogu reći "Ne".

2. Dobar dodir - loš dodir

Djeca ne razlikuju uvijek dopušteni od nedopuštenog dodira. Recite 
djeci da nije u redu ako ih netko gleda ili dodiruje u području 
intimnih dijelova tijela ili traži od njih da gledaju ili dodiruju 
druge u tim područjima. Pravilo donjeg rublja pomaže im prepoznati 
očitu, lako pamtljivu granicu: donje rublje. Ono također pomaže 
roditeljima započeti razgovor s djecom. Ako djeca nisu sigurna je li 
ponašanje druge osobe prihvatljivo, uvjerite se da znaju zatražiti 
pomoć od odrasle osobe u koju imaju povjerenja.

U knjižici Kiko odbija dodirivanje u području donjeg rublja. Roditelji 
mogu pojasniti da neke odrasle osobe (poput osoba koje skrbe za djecu, 
roditelja i doktora) moraju dotaknuti djecu, no djecu treba poučiti da 
kažu "Ne" ako se osjećaju nelagodno.

3. Dobre tajne - loše tajne

Tajnovitost je glavna taktika seksualnih zlostavljača. Zbog toga je 
važno znati razliku između dobrih i loših tajni i stvoriti ozračje 
povjerenja. Svaka tajna zbog koje se djeca osjećaju tjeskobno, 
neugodno, uplašeno ili tužno nije dobra i ne smije se čuvati - nju 
treba reći odrasloj osobi kojoj mogu vjerovati (roditelju, učitelju, 
policajcu, doktoru).

U knjižici ruka potiče Kika da kaže ukoliko ga netko želi dotaknuti na 
nedopušten način. Ove se rečenice mogu iskoristiti kako bi se 
objasnila razlika između dobre tajne (poput proslave iznenađenja) i 
loše tajne (one koja ih čini tužnima i tjeskobnima). Roditelji trebaju 
poticati djecu da im govore loše tajne.

4. Odrasli su odgovorni za sprječavanje i zaštitu

Zlostavljana djeca osjećaju sram, krivnju i strah. Odrasli bi trebali 
spriječiti stvaranje tabu tema vezanih uz seksualnost i pobrinuti se 
da djeca znaju kome se mogu obratiti ako su zabrinuta, tjeskobna ili 
tužna. Djeca mogu osjetiti da nešto nije u redu. Odrasli trebaju biti 
pozorni i prijemljivi za njihove osjećaje i ponašanje. Postoje mnogi 
razlozi zbog kojih dijete odbija kontakt s drugom odraslom osobom ili 
drugim djetetom i to valja poštivati. Djeca bi se uvijek trebala 
osjećati slobodno u razgovoru s roditeljima o ovoj temi.

Ruka u knjižici je Kikova prijateljica. Odrasli su ovdje kako bi 
pomogli djeci u njihovim svakodnevnim životima. Sprječavanje 
seksualnog nasilja prva je i primarna odgovornost odraslih i vrlo je 
važno izbjeći stavljanje svog tereta na dječja leđa.

5. Ostale važne smjernice uz Pravilo donjeg rublja

Prijavljivanje i otkrivanje

Djecu treba uputiti na odrasle osobe koje mogu činiti dio njihovog 
kruga sigurnosti. Treba ih poticati na obraćanje odraslima kojima mogu 
vjerovati, koji su im dostupni i spremni ih poslušati i pomoći im. 
Samo jedan član iz kruga sigurnosti može živjeti s djetetom; drugi bi 
trebao živjeti izvan užeg kruga obitelji. Djeca bi trebala znati na 
koji način tražiti pomoć u takvom krugu povjerenja.

Poznati počinitelji

U većini slučajeva počinitelj je netko koga dijete poznaje. Malenoj 
djeci je osobito teško shvatiti da ih može zlostavljati netko koga oni 
poznaju. Imajte na umu proces vrbovanja kojeg zlostavljači koriste 
kako bi stekli povjerenje djece. Redovito informiranje roditelja o 
osobi koja im daruje poklone, traži da čuvaju tajnu i pokušava 
provesti vrijeme nasamo s djetetom mora se postaviti kao kućno pravilo.

Nepoznati počinitelji

U nekim slučajevima počinitelj je stranac. Naučite svoje dijete 
jednostavnim pravilima o kontaktu sa strancima: nikada ne ulaziti u 
auto sa strancem, nikada primati darove od stranaca ili prihvaćati 
pozive stranaca.

Pomoć

Djeca trebaju znati da postoje stručnjaci koji mogu biti od osobite 
pomoći (nastavnici, socijalni radnici, pravobranitelji, doktori, 
školski psiholozi, policija) te da postoje telefonske linije za pomoć 
gdje mogu potražiti pomoć.

Zašto koristiti Pravilo donjeg rublja?

Jedno od petero djece žrtva je nekog oblika seksualnog zlostavljanja i 
nasilja. Ono se događa djeci neovisno o spolu, dobi, boji kože, 
socijalnom statusu i religiji. Počinitelj je često osoba koju dijete 
poznaje i kojoj vjeruje. Počinitelj može biti i dijete.

Možete spriječiti da se to dogodi vašem djetetu.

Ključ je u dobroj komunikaciji s djecom. Ona podrazumijeva otvorenost, 
odlučnost, izravnost te prijateljsko okruženje u kojem dijete nije 
uplašeno.

Pravilo donjeg rublja može vam biti od pomoći.

Dijete nikada nije premalo da ga se nauči Pravilu donjeg rublja jer se 
zlostavljanje događa u svakoj dobi.

Ako vam je neugodno razgovarati o ovoj temi sa svojim djetetom, 
upamtite da je to vjerojatno teže vama kao odrasloj osobi nego što je 
djetetu.

Što učiniti kada sumnjate na zlostavljanje?

Ako sumnjate na to da je vaše dijete zlostavljano, vrlo je važno da se 
na njega ne naljutite. Nemojte dijete staviti u položaj da se osjeća 
kao da je ono učinilo nešto loše.

Ne ispitujte dijete. Možete pitati što se dogodilo, kada i s kim, ali 
ne i zašto se to dogodilo.

Ne pokazujte uzrujanost pred djetetom. Djeci ne treba mnogo da se 
osjećaju krivima i zadrže informacije u sebi.

Nemojte zaključivati unaprijed na temelju malo ili nejasnih 
informacija. Uvjerite dijete da ćete poduzeti nešto u vezi s problemom 
i kontaktirajte nekoga tko vam može pomoći, poput psihologa, 
stručnjaka za skrb o djeci, doktora, socijalnog radnika ili policije.

U nekim zemljama postoje posebne telefonske linije i centri koji su 
nadležni za pružanje pomoći djeci žrtvama seksualnog nasilja. Oni vas 
također mogu savjetovati i treba im se javiti u slučaju sumnje na 
seksualno zlostavljanje djeteta.

Gdje možete pronaći materijale i informacije?

Vijeće Europe izradilo je materijale koji će roditeljima pomoći u 
poučavanju djece Pravilu donjeg rublja. Oni uključuju:

-TV spot (animirani crtani film)
-knjižicu koju roditelji mogu čitati djeci od 3 - 7 godina
-postere i razglednice

Sav materijal može se preuzeti sa stranice 

http://www.underwearrule.org/opinion_hr.asp

U prilogu ćete naći video spot "Kiko i ruka" koji djecu u dobi od 3 do 
7 godina uči razlici između dodira koji je prihvatljiv i onoga koji to 
nije.


Priloženi dokumenti:

https://www.youtube.com/watch?v=cniCkkwD69o


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
 

Kalendar
« Travanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Prikazani događaji

Anketa
Izgled mrežne stranice škole bolji jeForum
Korisni linkovi
 

 

CMS za škole logo
Osnovna škola Velika Mlaka / Brune Bušića 7, HR-10408 Velika Mlaka / www.os-velika-mlaka.skole.hr / ured@os-velika-mlaka.skole.hr
preskoči na navigaciju