2012-11-24 18:53:18

Velikani o životinjama

      Veličina nacije može se spoznati prema načinu na koji se odnosi prema životinjama.

Mahatma Gandhi

     

     Doći će vrijeme kad će čovjek na ubojstvo životinja gledati isto kao i na ubojstvo ljudi.

Leonardo da Vinci

  

Tek kad čovjek pokaže samilost prema svim živim bićima, može se smatrati plemenitim.

Budha

   Ljubav prema svim živim bićama najplemenitija je čovjekova osobina.

Charles Darwin

    Volite životinje, volite biljke. Ako volite sve, spoznat ćete božansku tajnu stvari. Spoznavat ćete je sve više svakim novim danom. I zavoljet ćete cijeli svijet sveobuhvatnom ljubavlju.

Fjodor Mihajlovič Dostojevski

 


Osnovna škola Velika Mlaka