2021-06-11 12:56:57

Moj zavičaj-Turopolje

     Učenici 3.b pripremili su malu izložbu svojih radova na temu Moj zavičaj-Turopolje koju možete pogledati ispred učionice br. 15

 


Osnovna škola Velika Mlaka