2021-02-01 14:34:02

Muzički virtualni projekt
     Kako ni nama uvjeti nisu dopustili drugačiji način rada, prilažemo vam što smo ipak kroz prošlo polugodište uspjeli napraviti kao mali muzički virtualni projekt. Nadamo se da će vam se svidjeti i s obzirom na okolnosti, kroz pjesmu šaljemo poruku da smo svi tu jedni za druge.
�� Učenici 5.-8. razreda
Pjesma: Lean on me/Osloni se na mene 
Autor: Bill Withers, 1972.g
Pjesma se nalazi u privitku.
Učenici koju su sudjelovali: 1. Katja Vrbanić 2. Karla Miličević 3. Ana Vlašić 4. Julija Barbarić 5. Iva Konjević 6. Katarina Ladić 7. Patricija Maković 8. Marina Banić 9. Manuela Sliško 10. Ivana Gušić 11. Marta Roginić 12. Paula Maković 13. Tena Čunčić - Oštarević 14. Iva Matić 15. Klara Žutić

Osnovna škola Velika Mlaka