2019-11-18 14:32:35

Poziv za organizaciju i provedbu višednevne izvanučioničke nastave za učenike 7. razreda (Šibenik)

       Poštovani/e,

ovim putem Vas pozivamo na javni poziv za organizaciju i provedbu višednevne izvanučioničke nastave za učenike 7. razreda.

Uvjeti su propisani Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/14. i 81/15.) i Zakona o pružanju usluga u turizmu ( NN br.130/17.).

Molimo Vas da na temelju priloženih obrazaca  dostavite vaše ponude.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom  „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude.

U privitku se nalazi Poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave. 


Osnovna škola Velika Mlaka